Dekhain India ka aur Foji border pr Gir pra. Hahahahahaha | Geo News